VCA Basis (standaard)

De cursus VCA basisveiligheid is bestemd voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-)chemische industrie, metaal, elektro, transport en logistiek, etc.

De cursus Basisveiligheid VCA omvat basiskennis van onder meer:

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen, oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures,instructies en signalering
 • Voorbereiden op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze VCA cursus geeft uw medewerkers inzicht in het begrip veiligheid. De cursus laat onder andere zien wat achterliggende oorzaken kunnen zijn van ongevallen.

De VCA cursus basisveiligheid duurt vier dagdelen en is inclusief lesboek, examen, certificaat en veiligheidspas.

Het examen

Aansluitend aan de laatste dag van de cursus wordt het examen afgenomen. Het examen VCA-B bestaat uit 40 meerkeuzevragen waarvan er minimaal 28 goed moeten worden beantwoord.

Na afloop van de cursus basisveiligheid ontvangen de geslaagde deelnemers het persoonscertificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig en is voorzien van de logo’s van de Raad voor de Accreditatie en de VCA exameninstantie.