VCA-VOL (standaard)

De cursus VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden omvat kennis van onder meer:

 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • voorbereiden op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

In de cursus VOL VCA leert u hoe u onveilige situaties kunt herkennen en krijgt u inzicht in maatregelen die u dient te nemen om risico’s te vermijden. U leert welke middelen en methoden u kunt gebruiken om risico’s te verkleinen.

De VCA cursus veiligheid voor operationeel leidinggevenden duurt vier dagdelen (twee dagen of vier avonden) en is inclusief lesboek, examen, certificaat en veiligheidspas.

Het examen

Aansluitend aan het vierde dagdeel van de cursus wordt het examen afgenomen. Het examen VCA-VOL bestaat uit 70 meerkeuzevragen waarvan er minimaal 49 goed moeten worden beantwoord.

Na afloop van de cursus ontvangen de geslaagde deelnemers het persoonscertificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig en is voorzien van de logo’s van de Raad voor de Accreditatie en de VCA exameninstantie.